אודות

גיא פורר עוסק בתחום איכות הסביבה מאז שנת 2000.

- B.Sc. הנדסה סביבתית, טכניון, 2000.

- M.Sc. הנדסה סביבתית, טכניון, 2012 (מחקר: הסבת מט"ש עירוני קיים להרחקה מוגברת של זרחן וחנקן).

נסיון:

- ייעוץ, ליווי וניהול סביבתי מקיף לתעשיה

- ליווי תהליך במט"שים עירוניים גדולים

- תכנון ושדרוג מתקנים עירוניים

- תכנון ושדרוג מתקנים תעשייתיים

גיא פורר.jpg